Wtorek, 18 stycznia 2022, tydzień nieparzysty (03)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR TOMASZ GRABIA

dr Tomasz Grabia

tomasz.grabia@uni.lodz.pl

 • Inflacja
 • Rynek pracy
 • Polityka pieniężna
 • Polityka fiskalna
 • Krzywa Phillipsa

2019

Grabia, T. (2019). „Wpływ przyjęcia euro przez Słowację na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Analiza porównawcza z Czechami jako krajem spoza UGiW”. Studia Europejskie, 2 (23): 65-90.

Grabia, T. (2019). „Rzeczywiste stopy procentowe a stopy hipotetyczne wynikające z reguły Taylora w strefie euro i Stanach Zjednoczonych”. Wiadomości Statystyczne, 4(695): 22-48.

2018

Grabia, T., Kwiatkowski, E. (2018). „Pieniądz i inflacja”. Milewski, R., Kwiatkowski, E. /red./, Podstawy ekonomii: 451-488, PWN, Warszawa.

2016

Grabia, T. (2016). „Zależności między inflacją a bezrobociem w największych gospodarkach świata”. Ekonomista, 4: 520-545.

Grabia, T. (2016). „Problemy polityki fiskalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej”. Wiadomości Statystyczne, 4(659): 66-83.

Grabia, T. (2016). „Polska, Czechy czy Węgry – który kraj jest najbliżej strefy euro?”. Studia Europejskie, 1(77): 149-166.

2015

Grabia, T. (2015). „Finanse publiczne najważniejszych gospodarczo krajów europejskich”. Wiadomości Statystyczne, 4(647): 42-55.

Grabia, T. (2015). „Ewolucja koncepcji krzywej Phillipsa. Przypadek Polski lat 1990-2012”. Kwiatkowski, E., Liberda, B. /red./, Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia: 92-111, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.

Grabia, T. (2015). „Makroekonomiczne uwarunkowania poziomu życia społeczeństwa w PRL i III RP. Analiza porównawcza”. Polityka Społeczna, 2: 9-16.

2014

Dworak, E., Grabia, T., Kasperkiewicz, W., Kwiatkowska, W. (2014). „Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy”: 7-258. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Grabia. T. (2014). „Kontrowersje wokół krzywej Phillipsa”. Gospodarka Narodowa, 5(273): 5-28.

Udział w konferencjach, seminariach, forach, webinarium

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego „Gospodarka bez ekonoma”, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Gdański, Sopot (ONLINE), 26-27.11.2020, tytuł referatu: "Dobra" polityka pieniężna - dyskrecjonalna czy oparta na regule?
 • Konferencja Naukowa „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki w teorii i praktyce”, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz, 4-6.09.2019, tytuł referatu: Why do richer EU countries have a higher public debt rate ratio of public debt than poorer counterparts?,
 • Konferencja Naukowa „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikroekonomii i Katedra Makroekonomii, Łódź. 18-19.06.2019, tytuł referatu:  Rzeczywiste stopy procentowe a stopy hipotetyczne wynikające z reguły Taylora w strefie euro i Stanach Zjednoczonych
 • XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska – Unia Europejska – Świat”, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, Międzyzdroje, 4-6.06.2018, tytuł referatu: Makroekonomiczne skutki przyjęcia euro na Słowacji. Analiza porównawcza z Czechami jako krajem spoza EMU
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności”, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań, 24.11.2017,  tytuł referatu: Determinanty podejmowania decyzji dotyczących stóp procentowych przez NBP
 • Konferencja Naukowa „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikroekonomii i Katedra Makroekonomii, Łódź, 23-24.06.2016, tytuł referatu: Zależności między bezrobociem a inflacją w teorii ekonomi
 • The 7th Multidisciplinary Academic Conference, Czech Technical University in Prague, EBSCO Information Services, Prague, 27-28.05.2016, tytuł referatu: Rule-based versus discretionary fiscal policy
 • Łódź – Konferencja Naukowa „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikroekonomii i Katedra Makroekonomii, Łódź, 25-26.06.2015, tytuł referatu: Wybrane problemy współczesnej polityki monetarnej
 • IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 28-29.11.2013, dyskusja w panelu „Rynek pracy i demografia”, referat: Ewolucja koncepcji krzywej Phillipsa. Przypadek Polski lat 1990-2012
 • Konferencja Naukowa „Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”, Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikroekonomii i Katedra Makroekonomii, Łódź, 20-21.06.2013,  tytuł referatu: Determinanty wzrostu zadłużenia w gospodarce światowej
 • Seventy-fifth International Atlantic Economic Conference, Vienna (Wiedeń), 3-6.04.2013, tytuł referatu: Interest Rate Policy of Selected Central Banks in Central and Eastern Europe
 • IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska – Unia Europejska – Świat”, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje, Czerwiec 2012, tytuł referatu: Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w krajach Unii Europejskiej
 • V Konferencja Naukowa „Pieniądz, polityka gospodarcza a wzrost gospodarczy”, Politechnika Radomska, Radom, Czerwiec 2011, tytuł referatu: Reakcje wybranych banków centralnych w Europie na zmiany inflacji i bezrobocia
 • Panel ekspertów „Sytuacja gospodarcza regionu łódzkiego”, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Łódź, Lipiec 2010
 • XIV Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Koniunktura gospodarcza – jak daleko do recesji?”, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach,  Ustroń, Wrzesień 2008, tytuł referatu: Problemy polityki monetarnej NBP w okresie transformacji
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nierówności społeczne a wzrost w gospodarce opartej na wiedzy”, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Wrzesień 2006,  tytuł referatu: Wpływ inflacji na poziom życia i nierówności społeczne

Udział w projektach

 • Wykonawca w projekcie badawczym „System prognozowania polskiego rynku pracy” (2018-2020)
 • Wykonawca w projekcie badawczym „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej” (2012-2014).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Podstawy makro- i mikroekonomii
 • Ekonomia menedżerska
 • Determinanty efektywności polityki fiskalnej i pieniężnej

Propozycje seminariów magisterskich i dyplomowych

 • Problemy rynku pracy
 • Polityka makroekonomiczna (fiskalna i pieniężna)

Termin i miejsce konsultacji

Czwartek, 15,00-16.30 (TEAMS)

 • „Komercjalizacja wyników prac badawczo –rozwojowych”, Projekt „Profesjonalne kadry sektora B+R” (2013)
 • PRINCE 2 Foundation Examination, APMG International, Altkom Akademia (2013)
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź