Środa, 6 lipca 2022, tydzień nieparzysty (27)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR HAB. EDYTA DWORAK, PROF. NADZW. UŁ

dr hab., prof. UŁ


e-mail: edyta.dworak@uni.lodz.pl

Zagadnienia innowacji, innowacyjności gospodarki, polityki innowacyjnej, aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, gospodarki opartej na wiedzy

Wykaz publikacji  (2017-2020)

 1. „The Innovation Gap between the Polish Economy and the European Union”, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 2020, vol. 23, no. 3, s. 63-73
 2. “Innowacyjność polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 138 (monografia)
 3. „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w latach 2010-2016 - analiza wybranych aspektów”,  „Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2019, tom XX, zeszyt 3, część 1, s. 51-66
 4. „Realizacja założeń strategii Europa 2020 w Polsce”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2018, nr 05 (818), s. 43-55
 5. „Innovativeness of the Polish Economy in relation to the Visegrad Group countries”, Economic and Environmental Studies, 2018, vol. 18, no. 2 (46/2018), s. 515-529
 6. “A Summary Assessment of Innovativeness of the New Member States of the European Union”, Comparative Economic Research, 2017, vol. 20, no.3/2017, s. 57-75
 7. “Innowacyjność polskiej gospodarki według rankingów międzynarodowych”, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2017, nr CIV, s. 255-268
 8. „Czynniki wzrostu gospodarczego i gospodarka oparta na wiedzy w rolnictwie”, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017, s. 121 (monografia)

Udział w konferencjach

 • 2020 – MASEP „International Scientific Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomena”, Łódź, 21-23.10.2020, referat “”Ocena efektywności narodowych systemów innowacji na świecie”
 • 2018-  MASEP “Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomena”, Łódź, 28-30.11.2018, referat “Realizacja założeń strategii Europa 2020 w Polsce”
 • 2017 – MASEP “Pomiar i ocena zjawisk społeczno-ekonomicznych. Innowacyjność-Rynek pracy-Ubezpieczenia-Starzenie się społeczeństw, Łódź, 29.11.2017- 01.12.2017, referat „Polska gospodarka w obliczu strategii Europa 2020”

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Wykłady i ćwiczenia z mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii menedżerskiej, mikro- i makroekonomii w j. niemieckim i angielskim, procesów innowacyjnych i polityki innowacyjnej, seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie

 

Propozycje seminariów magisterskich i dyplomowych

Tematyka: innowacje, innowacyjność gospodarki, polityka innowacyjna, aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, gospodarka oparta na wiedzy w  Polsce i krajach UE

 

Termin i miejsce konsultacji:

Wtorek 8.45-10.15, Teams

Projekty dla firm, ekspertyzy, udział w seminariach, itp.

 • studia z ekonomii i zarządzania, Uniwersytet w Nijmegen  i HEAO Business School  w Arnhem,
 • seminaria zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho (Niemcy) na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej
 • filologia germańska – Uniwersytet Łódzki
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź