Wtorek, 18 stycznia 2022, tydzień nieparzysty (03)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR EMILIA KLEPCZAREK

dr Emilia Klepczarek

pokój: A418
telefon: +48 42 635 52 73
e-mail: emilia.klepczarek@uni.lodz.pl

Zainteresowania naukowe dr Emilii Klepczarek koncentrują się wokół zagadnień związanych z nadzorem korporacyjnym, stabilnością sektora bankowego i etyką w finansach. Przeprowadzone przez nią badania dowodzą, że mechanizmy nadzoru korporacyjnego są istotnym czynnikiem wzmacniającym lub osłabiającym odporność banków na szoki w gospodarce. Można na ich podstawie stwierdzić, że zagrożenie niewypłacalnością, spadek rentowności czy niekiedy wręcz spektakularne upadki dużych instytucji finansowych mają swoje źródła nie tylko w niesprzyjającym otoczeniu gospodarczym, ale również w dysfunkcyjnych modelach corporate governance. Warto przy tym zwrócić uwagę, że badania związane z oceną nadzoru korporacyjnego stanowią pewnego rodzaju wyzwanie metodologiczne, jako że odnoszą się zarówno do zmiennych ilościowych (np.  udział menedżerów we własności, liczba niezależnych członków rady, itp.), jak i do konieczności oceny postaw etycznych kadry kierowniczej i rad nadzorczych. Takie spojrzenie na koncepcję corporate governance sprawia, że staje się ona płaszczyzną oddziaływania instytucji formalnych i nieformalnych, które to oddziaływanie także stanowi przedmiot badań dr Klepczarek.

Zaprezentowane wieloaspektowe podejście do tematyki związanej ze skutecznością mechanizmów nadzorczych w instytucjach finansowych sprawia, że badania dr Klepczarek dotykają zagadnień odnoszących się do ekonomii instytucjonalnej, nauk o zarządzaniu, nauk o finansach oraz etyki w biznesie. Poszukiwanie wzajemnych implikacji na styku tych dyscyplin wydaje się niezbędne dla prawidłowego opisu i rzetelnej oceny funkcjonowania organów zarządzających i nadzorujących współczesne instytucje finansowe.

2019

Klepczarek E. (2019), „Nadzór korporacyjny a efektywność kosztowa banków notowanych na GPW”, Gospodarka Narodowa, 1/2019: 111-133.

Wieczorek A., Klepczarek E. (2019). „Konsolidacja sektora bankowego”. w: Kurkliński L., Lepczyński B. (red.), w: Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce. Konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne. Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego.

 

2018

Klepczarek E. (2018), Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

2017

Klepczarek E.(2018), “Corporate governance theories in view of the New Institutional Economics (NIE). An attempt of concept systematization”, Studia Prawno – Ekonomiczne, 2017/105: 243-258

 

Klepczarek E. (2017), “The importance of the board of directors. The lessons from Lehman`s failure”, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 16/1: 59-73.

 

2016

Klepczarek E. (2016), Corporate governance w sektorze bankowym. Lekcje z upadku banku Lehman Brothers, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Udział w konferencjach, seminariach, forach, webinarium

 • IV Wrocław Conference in Finance WROFIN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 26.09.2018, tytuł referatu: „Does better governance support  cost effectiveness in banks?”
 • Konferencja “Nadzór korporacyjny i finanse”, Uniwersytet Gdański, Sopot, 19.10.2017, tytuł referatu: „Nadzór korporacyjny a stabilność banków publicznych w Polsce - wstępne wyniki badań”
 • Konferencja „ FABE 2017. Forum in Accounting, Business and Economics For Young Researchers and Academic Staff”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 06.04.2017, tytuł referatu: “New paradigm and old theories. Should we redefine the corporate governance concepts?
 • Konferencja „ENTIME 2017. Entrepreneurship in Modern Economy”, Politechnika Gdańska, Gdańsk, 16.03.2017, tytuł referatu: “Corporate governance theories in view of the New Institutional Economics. An attempt of concept systematization.”
 • Konferencja “2016 Prague International Academic Conference on Business & Economics”, Global Academic Institute, Praga, 09.2016, tytuł referatu: “The efficiency of governance in financial institutions: looking for the paradigms of corporate governance”
 • Konferencja “Etyka w życiu gospodarczym”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 05.2016, tytuł referatu: „Who should be blamed for the moral hazard?”
 • Konferencja “ Nadzór korporacyjny - perspektywa inwestorów instytucjonalnych”, Uniwersytet Łódzki i Szkoła Główna Handlowa, Łódź, 04.2016, tytuł referatu: Teoria kultury nadzoru korporacyjnego. Problematyka corporate governance w świetle założeń Nowej Ekonomii Instytucjonalnej”

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 

 • Ekonomia, Mikroekonomia, Makroekonomia, Makroekonomia zaawansowana, Podstawy mikro i makroekonomii, Accounting and finances of enterprise, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

 

Propozycje seminariów magisterskich i dyplomowych

 • Nadzór korporacyjny, finanse przedsiębiorstw, stabilność instytucji finansowych.

 

Termin i miejsce konsultacji

 •  Środy, 17.00-18.30, MS Teams
 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi
 • Członek redakcji czasopisma „Przegląd Nauk Ekonomicznych” (2019)
 • Szkolenie "Praktyczne warsztaty sporządzania analizy finansowej i ekonomicznej projektów dofinansowanych ze środków UE", organizator: Agencja Rozwoju Innowacji, Wrocław 2015
 
 • „Certyfikat specjalisty ds. rachunkowości” nadany na podstawie egzaminu zdanego przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w oparciu o Międzynarodowe Standardy Edukacyjne ustalone przez International Federation of Accountants (2013)
 • „Certyfikat księgowego” nadany na podstawie egzaminu zdanego przed Komisją Egzaminacyjną Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w oparciu o Międzynarodowe Standardy Edukacyjne ustalone przez International Federation of Accountants (2012)

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • II miejsce za pracę doktorską w konkursie BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej, maj 2019, Warszawa

 

 • finalistka konkursu „Ethics in Finance – Robin Cosgrove Prize” organizowanego przez Observatoire de la Finance/International Finance Observatory, wrzesień 2015, Waszyngton

 

 • III miejsce w konkursie „Etyka w finansach” organizowanym przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, czerwiec 2015, Warszawa

 

 • wyróżnienie w VIII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Narodowy Bank Polski, listopad 2014, Warszawa

 

 • wyróżnienie w konkursie „Młody Ekonomista II” organizowanym przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich, październik 2010, Warszawa
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź