Środa, 6 lipca 2022, tydzień nieparzysty (27)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR DOROTA ŁOCHNICKA

Adiunkt

pokój: A418
telefon: +48 42 635 52 73
e-mail: dorota.lochnicka@uni.lodz.pl

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki przedsiębiorczości pracowniczej oraz bezpośredniego angażowania pracowników w rozwiązywanie problemów organizacji. Turbulentne i coraz mniej przewidywalne otoczenie organizacji wymaga dużej elastyczności i umiejętności przystosowywania się do zmian. W tym kontekście, budowanie tzw. przedsiębiorczych organizacji, opartych na bezpośrednim udziale pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wydaje się zasadne z punktu widzenia przetrwania oraz rozwoju firm na rynku. 

Łochnicka D. (2016). Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Łochnicka D. (2015). „Ocena wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej”, Nauki o Zarządzaniu, 4(25): 60-77.

 

Łochnicka D. (2015). „Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, Studia Prawno-Ekonomiczne, 94: 317-334.

 

Łochnicka D. (2014). Warunki organizacyjne a zaangażowanie pracowników w miejscu pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 8(46): 91108.

 

Łochnicka D. (2013). „Zakres i efekty stosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej w polskich przedsiębiorstwach”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 4 (36): 151169.

 

Łochnicka D. (2012). „Participative Forms of Work Organization as a Source of Intrapreneurship in a Company”, International Journal of Business and Management Studies, 4(1): 6575.

Udział w projektach

Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków 
pracy
, 2014-2017, OPUS-6 (Narodowe Centrum Nauki), wykonawca.

Przedsiębiorczość pracownicza w regionie łódzkim i jej wpływ na efektywność przedsiębiorstw, 2012-2014, Preludium-1 (Narodowe Centrum Nauki), kierownik.

Zakres i rodzaje partycypacyjnych form organizacji pracy w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, 2011-2012, Dofinansowanie badań dla młodych naukowców (UŁ), kierownik

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • Mikroekonomia 1
  • Podstawy mikroekonomii
  • Podstawy makroekonomii
  • Ekonomia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Zarządzanie Wielokulturowością, Szkolenie w ramach projektu pt. „Budowanie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz podnoszenie zdolności instytucjonalnej w zakresie umiędzynarodowienia Uniwersytetu Łódzkiego”, 16.02.2021 r.

Flipped Academic Learning, 10.2020 r.

Redaktor numeru „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, 2019, nr 32.

Współautorka leksykonu do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej PTE (Zbiór zagadnień do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, XXX edycja, K. Skorupińska [red.], Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. w Łodzi, Łódź 2016.)

Laureatka trzeciego miejsca w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską
z Zakresu Nauk Ekonomicznych obronioną w 2009 r. Konkurs zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o. w Łodzi.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź