Środa, 6 lipca 2022, tydzień nieparzysty (27)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR ALEKSY KORNOWSKI

Tytuł magistra Ekonomii Międzynarodowej uzyskałem w 2010 roku na Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pod koniec studiów magisterskich moje zainteresowania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na  czynnikach hamujących rozwój gospodarczy w krajach postsocjalistycznych, ze szczegółowym uwzględnieniem problematyki tzw. „wrogich przejęć” podmiotów  gospodarczych. Na studiach doktoranckich oraz podczas pracy zawodowej, na stanowisku regionalnego kierownika sieci handlowej nowym wątkiem badawczym stała się analiza czynników rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego ze względu na ich istotny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego. Istotnym elementem badań była analiza jakości zasobów ludzkich oddziałujących na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

Doktorat obroniłem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2018 roku. Zainteresowania naukowe po obronie pracy doktorskiej koncentrują się na problematyce ekonomii regionalnej oraz rozwoju kapitału ludzkiego w gospodarkach postsocjalistycznych, opartej na analizie determinant rozwoju gospodarczego. Prowadzone przeze mnie badania obejmują kontekst rozwoju regionalnego oraz analizę kapitału ludzkiego, ze szczegółowym uwzględnieniem czynników stymulujących oraz destymulujących rozwój gospodarczy. Celem prowadzonych badań jest identyfikacja różnic w rozwoju regionalnym na przykładzie regionów Federacji Rosyjskiej oraz analiza procesów konwergencji i dywergencji rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem poziomu rozwoju kapitału ludzkiego na badanych obszarach.

Kornowski, A. (2020). „Analiza konwergencji / dywergencji i zróżnicowanie zmiennych makroekonomicznych w rozwoju Federacji Rosyjskiej, (Convergence/divergence analysis and differentiation in macroeconomic variables in the development of the Russian Federation)”, Oradea Journal of Business and Economics, Volume V, Special Issue, (p. 55-68).

Kornowski, A. (2019). „Analiza procesów konwergencji, dywergencji I poziom rozwoju gospodarczego regionów wschodnich Federacji Rosyjskiej, (Анализ процессов конвергенции, дивергенции и уровень экономического развития восточных регионов Российской Федерации)”, Ekonomika i Upravlenie: Problemy, resheniya, 10 (90), (p. 126-137).

Kornowski, A. (2017). „Analiza procesów konwergencji i dywergencji regionów Federacji Rosyjskiej, (Анализ процессов конвергенции и дивергенции регионов Российской Федерации)”, Ekonomika i Upravlenie: Problemy, resheniya, 8 (70), (p. 39-44).

Kornowski, A. (2015). „Zaufanie jako składnik kapitału społecznego a stymulanty i destymulanty, (Доверие как элемент социального капитала и факторы, стимулирующие и дестимулирующие его развитие)” Humanities and Social Sciences, 2015 HSS, vol. XX, 22 (4/2015), (p. 125-134), Rzeszow.

Kornowski, A. (2015). „Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego regionów azjatyckich Federacji Rosyjskiej”, Humanities and Social Sciences, 2015 HSS, vol. XX, 22 (1/2015), (p. 55-77), Rzeszow.

Kornowski, A. (2014). „Polityka antyalkoholowa w Federacji Rosyjskiej”, Zarządzanie Publiczne, 1(25)/2014, (p. 39-49), Kraków.

Kornowski, A. (2013). „Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego regionów Federacji Rosyjskiej”, Studia Prawno-Ekonomiczne, Scientific publication, 2013/ LXXXVI, Łódź.

Udział w konferencjach, seminariach, forach, webinarium

  • Konferencja „Judicial administrative and humanitarian problems of state structures and economical subjects”, Russian State University for the Humanities, Moscow, 1-3.12.2019, Analysis of economic development of the eastern regions of the Russian Federation

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  • Mikroekonomia, Makroekonomia, Economics, Zarządzanie zasobami Ludzkimi, Rekrutacja i Selekcja pracowników, Controlling personalny.

 

Termin i miejsce konsultacji

Środa 14.00-15.30

Projekty dla firm, ekspertyzy, udział w seminariach, itp.

2019 „Zarządzanie Międzykulturowe (Intercultural Management)”

Uniwersytet ESCP Europe, London

2019 „Nauczanie uniwersyteckie (University Teaching)”

Uniwersytet Hong Kongu (The University of Hong Kong).

2013 „Zarządzanie zasobami ludzkimi jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”, Centrum szkoleniowe Prokadra, Kraków.

Antropologia, elektryka, sport, podróże

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź