Środa, 6 lipca 2022, tydzień nieparzysty (27)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR AGNIESZKA JANUS

dr Agnieszka Janus

agnieszka.janus@uni.lodz.pl

Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień analizy ekonomicznej, w tym analizy finansowej, oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem tych przedsiębiorstw, które prowadzone są w formie handlowych spółek osobowych. W odniesieniu do analizy finansowej interesuję się problemami: metod pomiaru wyników działalności jednostek gospodarczych, kryteriami ich oceny, czynnikami ich kształtowania, zakresem pomiaru czy też częstotliwością badań. Kolejnym obszarem badań są obciążenia fiskalne przedsiębiorstw. Problematyka zarządzania podatkami, w tym podatkami dochodowymi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zawsze była i nadal jest w gestii zainteresowania wielu grup interesariuszy, a szczególnie właścicieli firm/zarządzających firmami. Obecnie w centrum mojej uwagi znajduje się zagadnienie optymalizacji podatkowej z udziałem spółek komandytowo-akcyjnych i spółek komandytowych. Zjawisko optymalizacji podatkowej, zwane planowaniem podatkowym, inteligencją podatkową bądź też zarządzaniem podatkowym, wzbudza wiele kontrowersji zarówno na gruncie teorii, w tym prawa i etyki, jak i praktyki gospodarczej czy jurysdykcyjnej. Dodatkowo należy ono do tych czynników, które podlegają ciągłym zmianom, determinującym rozwój współczesnych przedsiębiorstw.

2018

 1. Janus A. (2018). „Wokół problemów pomiaru i oceny działalności finansowej współczesnego przedsiębiorstwa. w: Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 528 (s. 102-115).Wydawnictwo UE we Wrocławiu: Wrocław.
 2.  Janus A. (2018). „Zróżnicowanie form finansowania przedsiębiorstw i problemy ich klasyfikacji we współczesnym otoczeniu rynkowym”. w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. tom XIX, zeszyt 11, część II. (s.187-199). Wydawnictwo SAN: Łódź.
 3.  Janus A. (2018). „Istota i miejsce finansowania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne”, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. tom XIX, zeszyt 11, część II (s. 267-278). Wydawnictwo SAN: Łódź.

2017

 1. Janus A. (2017). „Idea crowdfundingu i kierunki jego rozwoju”. w: R. Romanowski, T. Buchwald (red.), Przedsiębiorczość i Prawo. Nr 1/2017, Zeszyty Naukowe Instytutu Polskiej Gospodarki Technologii i Społeczeństwa im. Prof. E. Taylora (s. 105-120). Borówiec-Poznań.

2016

 1. Janus A. (2016). „Wybrane konsekwencje zmian zasad opodatkowania dochodów spółki komandytowo-akcyjnej”. w:  Gospodarka w praktyce i teorii (s. 5-21).Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź.

2013

 1. Janus A. (2013). „Implikacje opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej dla jej atrakcyjności jako formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa”. w: J. Duraj, A. Sajnóg (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa (s. 97-111). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Udział w konferencjach, seminariach, forach, webinarium

 • Konferencja „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska-Unia Europejska-Świat”, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje, 04-06.06.2018, Analiza porównawcza handlowych spółek osobowych w kontekście zmian prawa podatkowego

Udział w projektach

 • Projekt dydaktyczny, pt. Informatyka – studia z gwarancją sukcesu, realizacja - 01.09.2011 r. - 31.10.2015 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, kierunek Informatyka, studia stacjonarne I stopnia, finansowanie - Europejski Fundusz Społeczny, funkcja – wykonawca.
 • Projekt badawczy pt. Przedsiębiorczość i konkurencyjność jednostek gospodarczych (Umowa Nr 505/588), realizacja - 2009 r., finansowanie – UŁ, funkcja – członek zespołu.
 • Projekt badawczy pt.  Kształtowanie rezerw finansowych a rozwój handlowych spółek osobowych (Umowa Nr 505/595), realizacja - 2003 r., finansowanie – UŁ, funkcja - członek zespołu.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Zakładanie i prowadzenie małej firmy, Finanse przedsiębiorstw, Zarządzanie i marketing, Techniki badań rynku i planowanie marketingowe, Kreowanie wizerunku firmy, Przedsiębiorczość w praktyce i teorii, Marketing usług, Zarzadzanie zmianami w organizacji,

Propozycje seminariów magisterskich i dyplomowych

 • Seminarium dyplomowe pt. Strategie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Termin i miejsce konsultacji

Wtorek, g. 16.00-17.30, MS Teams

Projekty dla firm, ekspertyzy, udział w seminariach, itp.

Członek Rady Nadzorczej w spółce komunalnej

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź