Wtorek, 18 stycznia 2022, tydzień nieparzysty (03)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR AGATA WIECZOREK

Adiunkt

pokój: A418
telefon: +48 42 635 52 73
e-mail: agata.wieczorek@uni.lodz.pl

Moje zainteresowania naukowe koncertują się na problematyce związanej z nadzorem korporacyjnym. W swoich badaniach szczególną uwagę poświęcam polityce wynagradzania kadry kierowniczej najwyższego szczebla w sektorze finansowym, w szczególności w sektorze bankowym. W swoim badaniach staram się wskazać nie tylko czynniki determinujące wynagrodzenia menedżerów, ale także zidentyfikować dobre praktyki w tym zakresie zalecane przez instytucje krajowe i międzynarodowe. Za moimi badaniami przemawia fakt, że ostatni kryzys finansowy pokazał jak istotnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest dobrze opracowana polityka wynagradzania spółki. Inny obszar nadzoru korporacyjnego, który jest mi bliski dotyczy spółek z udziałem Skarbu Państwa. W swoich badaniach staram się przybliżyć specyfikę nadzoru korporacyjnego w tego typu spółkach i pokazać jej wpływ na działalność spółki. Spółki z udziałem Skarbu Państwa podobnie jak prywatne przedsiębiorstwa stawiają sobie za cel maksymalizację zysku. Jednak w przeciwieństwie do spółek prywatnych, spółki z udziałem Skarbu Państwa mają dodatkowy cel społeczny, który może być sprzeczny z maksymalizacją zysku. Ta specyfika spółki z udziałem Skarbu Państwa, a także inne sprawiają, że nadzór korporacyjny w tego typu spółkach jest inny niż w spółkach prywatnych i warto go przybliżać.

Wieczorek A., Klepczarek E. (2019), „Konsolidacja sektora bankowego”, w: Kurkliński L., Lepczyński B. (red.), Polityka państwa wobec sektora bankowego w Polsce. Konsekwencje sektorowe i makroekonomiczne, ALTERUM, Warszawa, s. 74 - 93.

Wieczorek A. (2018), „Mergers and acquisitions and the remuneration of managers - case study based on the example of the banking sector”, w: Altaher A., Focacci A., Pawlicz A., Cebeci K. (red.), MIRDEC-7th, International Academic Conference on Social Science, Multidisciplinary and Globalization Studies. Conference Proceedings Full Paper Series, Spain, s. 17 – 30.

Wieczorek A. (2018), „Charakterystyka fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym”, Bank i Kredyt, 49(2), s. 1-16.

Wieczorek A. (2017), „Długoterminowe programy motywacyjne na przykładzie spółek z indeksu WIG20”, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 1(56), s. 108 - 132.

Wieczorek A. (2016), „Determinanty wynagrodzeń członków rad nadzorczych w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, Gospodarka Narodowa, 6, s. 43 – 68.

Wieczorek A. (2016), Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Urbanek P., Wieczorek A. (2016), „Determinanty wynagrodzenia zarządu – porównanie sektorowe”, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 263, s. 36-49.

Wieczorek A. (2015), „Akcje fantomowe jako element polityki zmiennych składników wynagrodzenia w polskim sektorze bankowym”, Ekonomia XXI wieku, 3 (7), s. 131 – 144.

Wieczorek A. (2014), „Transparentność polityki wynagradzania kadry kierowniczej w grupie kapitałowej – analiza przypadku na przykładzie banku UniCredit”, Studia Prawno – Ekonomiczne, t. XCI/2, s. 411 – 426.  

Udział w konferencjach, seminariach, forach, webinarium

 • Konferencja „Nadzór korporacyjny i finanse” organizowana przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 7 – 9 października 2019 Sopot.
 • Konferencja „Konferencja 2018 Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty” organizowana przez Katedrę Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 7 – 8 maja 2018 Łódź.
 • Konferencja „MIRDEC-7th, International Academic Conference on Social Science, Multidisciplinary and Globalization Studies” organizowana przez MASTERS INTERNATIONAL Research & Development Center, 26 – 29 marzec 2018 roku Madryt.
 • Konferencja „Przedsiębiorstwo XXI  wieku. Doświadczenia i perspektywy zarządzania” organizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 1 grudnia 2015 Katowice.

Udział w projektach

 • Udział w projekcie finansowanym z Narodowego Centrum Nauki pt. „Polityka wynagradzania kadry menedżerskiej w polskim sektorze bankowym w warunkach kryzysu finansowego” w latach 2012 - 2014, którego kierownikiem projektu była dr Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Accounting and Finances of Enterprises 2
 • Microeconomics
 • Mikroekonomia zaawansowana
 • Ekonomia matematyczna
 • Ekonomia
 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Moduł ekonomiczny
 • Podstawy mikro i makroekonomii
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 2

 

Termin i miejsce konsultacji

Wtorek 16:00-17:30, Teams

Sekretarz Redakcji części ekonomicznej czasopisma „Studia Prawno-Ekonomiczne”

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź