Niedziela, 27 listopada 2022, tydzień nieparzysty (47)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

KONFERENCJA 2018 NADZÓR KORPORACYJNY – INSTYTUCJE, STANDARDY, RAPORTY

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 mają zaszczyt zaprosić w dniach 7-8 maja 2018 r.

na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Nadzór Korporacyjny pod tytułem:

NADZÓR KORPORACYJNY – INSTYTUCJE, STANDARDY, RAPORTY. 

Partnerzy:

Zakres tematyczny konferencji:

 1. Nadzór korporacyjny a struktura własności i kontroli.
 2. Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego.
 3. Rola inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym.
 4. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI).
 5. Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji z interesariuszami.
 6. Rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym.
 7. Rynki kapitałowe w nadzorze korporacyjnym.
 8. Kodeksy dobrych praktyk.
 9. Relacje inwestorskie.
 10. Wpływ regulacji na nadzór korporacyjny.
 11. Systemy motywowania kadry kierowniczej.
 12. CSR a nadzór korporacyjny.
 13. Upadłości i bankructwa w kontekście nadzoru korporacyjnego.
 14. Ocena jakości nadzoru korporacyjnego (agencje ratingowe, indeksy).
 15. Ład korporacyjny a ład akademicki.
 • Prof. nadzw. dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. zw. dr hab. Ewa Walińska, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. nadzw. dr hab. Agata Adamska, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Termin konferencji:  7-8 maja 2018 r.

Miejsce konferencji: Tobaco Hotel, Łódź ul. Kopernika 64

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Katedra Rachunkowości

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SEKRETARZE NAUKOWI KONFERENCJI

Dr Jacek Gad

Dr Agata Wieczorek

SEKRETARZ ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Mgr Tadeusz Wejchert

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj

20.12.2017 r. - wczesna rejestracja
20.12.2017 r. - pierwszy termin dokonywania opłat za uczestnictwo w konferencji
31.03.2018 r. - termin nadsyłania abstraktów referatów
14.04.2018 r. - informacja dotycząca akceptacji referatów
21.04.2018 r. - drugi termin dokonywania opłat za uczestnictwo w konferencji

Abstrakty prosimy przesyłać na adres: jacek.gad@uni.lodz.pl

W przypadku wpłaty środków w pierwszym terminie (do 20.12.2017) opłata konferencyjna wynosi 850 zł.
Jeżeli wpłata środków dokonana zostanie w drugim terminie (do 21.04.2018) opłata konferencyjna wynosi 950 zł.

Opłaty obejmują uczestnictwo w obradach i imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne, publikację, wyżywienie.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów zakwaterowania.

Rezerwacji pokojów hotelowych należy dokonywać samodzielnie.

Ceny noclegu dla uczestników konferencji (na hasło: "Konferencja - nadzór korporacyjny"):
Pokój jednoosobowy – 160 zł za dobę
Pokój dwuosobowy – 190 zł za dobę

 

Opłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy kierować na konto:

Pekao S.A. II/O Łódź 13 1240 3028 1111 0010 7628 0963

z dopiskiem „konferencja nadzór korporacyjny 2018 IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA”

Uwaga! W przypadku osób, które dokonują płatności z prywatnego konta, a zamierzają się ubiegać o refundację kosztów u swojego pracodawcy, prosimy o podanie w tytule przelewu nazwy uczelni/instytucji/firmy, na którą ma być wystawiona faktura.

Artykuły zgłoszone na konferencję zostaną skierowane do następujących czasopism naukowych:

W przypadku czasopism Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Ekonomia i Prawo" i International Journal of Management and Economics" warunkiem zgłoszenia do publikacji jest wersja anglojęzyczna artykułu.

Prosimy o stosowanie wymogów edytorskich wymaganych przez czasopisma preferowane przez autorów.

Artykuły sformatowane zgodnie z wymogami preferowanego czasopisma prosimy przesyłać na adres: jacek.gad@gmail.com

 

Treść artykułów powinna być zgodna z profilem danego czasopisma.

Artykuły powinny zostać przesłane do końca czerwca 2018.


Termin publikacji artykułu zależy od terminu nadesłania pełnego tekstu. 

        PROGRAM KONFERENCJI

 

Dzień pierwszy – poniedziałek 7.05.2018

 

8:00 – 9:30   Rejestracja

 

9.30 - 10:00 Rozpoczęcie konferencji

Wykład inauguracyjny

Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

[sala złota]

 

10:00 - 11:45  SESJA PLENARNA 1

Przewodniczący: prof. Piotr Urbanek

[sala złota]

 

 1. Prof. Magdalena Jerzemowska AUDYTORZY W JAPOŃSKIM NADZORZE KORPORACYJNYM
 2. Prof. Jan Jeżak ROSNĄCE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH – PODEJŚCIE INWESTORSKIE I MENEDŻERSKIE
 3. Prof. Monika Marcinkowska TRANSPARENTNOŚĆ BANKÓW JAKO WYMÓG WŁADZTWA KORPORACYJNEGO
 4. Prof. Adam Peszko THOMAS PIKETTY I JEGO KONCEPCJA GLOBALNEGO PODATKU OD KAPITAŁU
 5. Prof. Stanisław Rudolf CHIŃSKI NADZÓR KORPORACYJNY. ODNIESIENIA DO POLSKI

 

11:45 - 12:15  przerwa na kawę

 

12:15 - 14:00  SESJA PANELOWA 1

 

Przewodnicząca: prof. Magdalena Jerzemowska

[sala srebrna]

Przewodniczący: prof. Stanisław Rudolf

[sala złota]

 

 1. Prof. Agata Adamska PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA - PERSPEKTYWA ŁADU KORPORACYJNEGO
 2. Prof. Izabela Koładkiewicz RADA NADZORCZA JAKO ŹRÓDŁO DOBRYCH PRAKTYK USPRAWNIAJĄCYCH PRACĘ RADY ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z ZARZĄDEM
 3. Dr Małgorzata Godlewska THE IMPACT OF FORMAL AND INFORMAL INSTITUTIONS ON CORPORATE GOVERNANCE: A COMPARATIVE STUDY OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES REGULATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE
 4. Dr Anna Golec OCENA SKUTECZNOŚCI MODELU BENEISHA NA PRZYKŁADZIE POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH
 5. Dr Adam Lejman-Gąska DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW – DOSTĘPNOŚĆ RAPORTÓW I STOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH REKOMENDACJI I ZASAD PRZEZ NAJWIĘKSZE SPÓŁKI NOTOWANE NA RYNKU GŁÓWNYM
 6. Dr Jacek Lipiec ŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO
 1. Prof. Maria Aluchna DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO. PERSPEKTYWA TEORII NEOINSTYTUCJONALNEJ
 2. Prof. Iwona Otola, Prof. Marlena Grabowska ŁAD KORPORACYJNY W TEORII ZASOBOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
 3. Prof. Czesław Mesjasz KONCEPCJE RYZYKA W TEORIACH WŁADANIA KORPORACYJNEGO
 4. Prof. Adam Samborski PROBLEM PRZEDSTAWICIELSTWA W OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH. ROLA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 5. Prof. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Prof. Piotr Urbanek JAKOŚĆ POLITYKI WYNAGRADZANIA KADRY KIEROWNICZEJ W BANKACH. PERSPEKTYWA PROCESOWA

 

14:00 - 15:00 obiad

 

15:00 – 16.45 SESJA PANELOWA 2

 

Przewodnicząca: prof. Ewa Walińska

[sala srebrna]

Przewodniczący: prof. Adam Peszko

[sala złota]

 

 1. Prof. Halina Buk ROLA KOMITETÓW AUDYTU W SPRAWOWANIU NADZORU KORPORACYJNEGO
 2. Dr Anna Białek-Jaworska, Prof. Krzysztof Opolski UDZIELANIE POŻYCZEK W ŚWIETLE HIPOTEZY TUNELOWANIA
 3. Dr Jacek Gad RYNEK USŁUG AUDYTORSKICH ŚWIADCZONYCH NA RZECZ SPÓŁEK PUBLICZNYCH NOTOWANYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM
 4. Dr Artur Sajnóg ZYSK CAŁOŚCIOWY I ZYSK NETTO W PERSPEKTYWIE WARTOŚCI RYNKOWEJ SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE
 5. Dr Tomasz Sosnowski JAKOŚĆ ZYSKÓW RAPORTOWANYCH PRZEZ NOWE SPÓŁKI GIEŁDOWE: MEMORIAŁOWE I REALNE KSZTAŁTOWANIE WYNIKU BILANSOWEGO
 6. Dr Edyta Łazarowicz PORÓWNYWALNOŚĆ INFORMACJI DODATKOWYCH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH NAJWIĘKSZYCH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
 1. Prof. Magdalena Mikołajek-Gocejna ETHICAL, SOCIAL AND GOVERNANCE ASPECT OF SOCIAL RESPONSIBILITY INDEXES - COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN SRI INDICES
 2. Prof. Michał Pietrzak ŁAD AKADEMICKI W KONTEKŚCIE TEORII AGENCJI I TEORII DOBREGO ZARZĄDCY
 3. Dr Karolina Daszyńska-Żygadło SHORT-TERM AND LONG-TERM EFFECTS OF CORPORATE SUSTAINABILITY PERFORMANCE OF COMPANIES FROM RESPECT INDEX ON THEIR FINANCIAL RESULTS
 4. Mgr Anna Krzysztofek ODPOWIEDZIALNOŚĆ W NADZORZE KORPORACYJNYM NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK Z GPW – METODYKA BADAWCZA
 5. Mgr Andrzej Wasiak INWESTOWANIE ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE (SRI)

 

16.45 – 17.15   przerwa na kawę

 

17.15 - 19:00   SESJA PANELOWA 3

 

Przewodnicząca: prof. Agata Adamska

[sala srebrna]

Przewodnicząca: prof. Maria Aluchna

[sala złota]

 

 1. Prof. Katarzyna Byrka-Kita, Prof. Tomasz Wiśniewski, Dr Agnieszka Preś-Perepeczo, Mgr Mateusz Czerwiński SHOULD THEY STAY OR SHOULD THEY GO?CZY OPŁACA SIĘ ZMIENIAĆ PREZESA
 2. Dr Aleksandra Pieloch-Babiarz WYPŁATA DYWIDENDY W POLSKICH NIEFINANSOWYCH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH O ZRÓŻNICOWANEJ STRUKTURZE WŁASNOŚCI
 3. Dr Anna Wawryszuk-Misztal, Dr Tomasz Sosnowski BOARD CHARACTERISTICS AND EARNINGS FORECASTS ACCURACY IN IPO PROSPECTUSES
 4. Dr Agata Wieczorek, Dr Jacek Gad NADZÓR KORPORACYJNY WŚRÓD PROBLEMÓW BADAWCZYCH PREZENTOWANYCH W LATACH 1979-2017 W STUDIACH PRAWNO-EKONOMICZNYCH
 5. Mgr Marlena Smuda-Kocoń NADZÓR KORPORACYJNY A ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM
 6. Mgr Andrzej SołdekROLA PASYWNYCH INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH W NADZORZE KORPORACYJNYM SPÓŁEK PORTFELOWYCH
 1. Prof. Igor Postuła, Mgr Mateusz Kabut GOVERNMENT OFFICIALS AS QUASI-BODY OF POLISH SATE OWNED COMPANIES
 2. Dr Kazimierz Barwacz, Mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad KARTA WYNIKÓW CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD JAKO MECHANIZM NADZORCZY SPÓŁEK KOMUNALNYCH O STATUSIE PODMIOTU WEWNĘTRZNEGO 
 3. Dr Agnieszka Ignyś PERSPEKTYWA NAUK O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU WE WSPÓŁCZESNYM ŁADZIE KORPORACYJNYM
 4. Dr Łukasz Żabski CELE ZARZĄDCZE W UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SPÓŁKAMI KOMUNALNYMI
 5. Mgr Grzegorz Palus AUDYT WEWNĘTRZNY NARZĘDZIEM NADZORU KORPORACYJNEGO W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE UCZELNI PUBLICZNEJ W POLSCE

 

19.30 Kolacja

 

Dzień drugi – wtorek 8.05.2018

 

9:00 – 10:30   SESJA PLENARNA 2

 

Przewodniczący: prof. Czesław Mesjasz

[sala złota]

 

 1. Dr Katarzyna Klimczak KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA XBRL NA POTRZEBY RAPORTOWANIA NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH W ŚWIETLE STANOWISK NADZORCÓW RYNKÓW ORAZ BADAŃ NAUKOWYCH
 2. Dr Jan Michalak, Dr Piotr Staszkiewicz KONSTRUKCJA SŁOWNIKA TONU Z OPINII BIEGŁYCH REWIDENTÓW
 3. Dr Piotr Staszkiewicz AGENT, GATEKEEPER, PRINCIPAL - SENTIMENT COMMUNICATION BALANCE
 4. Dr Malwina Szczepkowska FAMILY GOVERNANCE IN LARGE FAMILY BUSINESSES IN POLAND
 5. Mgr Iwona Franczak RELACJE MIĘDZY JAKOŚCIĄ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH A PROCESEM ŁADU KORPORACYJNEGO

 

10:30 – 11:00   przerwa na kawę

 

11:00 – 12:30   SESJA PLENARNA 3

 

Przewodniczący: prof. Adam Samborski

 [sala złota]

 

 1. Mgr Małgorzata Marchewka KONFLIKTY WEWNĄTRZGRUPOWE JAKO DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI RAD NADZORCZYCH
 2. Mgr Barbara Michalak-Prymon SPECYFIKA WŁADZTWA KORPORACYJNEGO W SEKTORZE BANKOWYM A KODEKSY DOBRYCH PRAKTYK
 3. Mgr Kamil Mieszkowski SĘDZIA KOMISARZ JAKO INTERESARIUSZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W UPADŁOŚCI W ŚWIETLE UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO
 4. Mgr Magdalena Ogórek ANALIZA BUDOWY, ZASTOSOWANIA I SKUTECZNOŚCI INSTYTUCJI WHISTLEBLOWING’U NA GRUNCIE FEDERAL SECURITIES LAW- JAKO PIONIERSKI I WZORCOWY MODEL
 5. Mgr Sebastian Wieczorek WPŁYW RODZAJU AKCJONARIUSZA SPRZEDAJĄCEGO NA POZIOM NIEDOWARTOŚCIOWANIA CENY EMISYJNEJ W PIERWSZEJ OFERCIE PUBLICZNEJ: WNIOSKI Z GPW W WARSZAWIE

 

12.30 – 12.45 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

13.00-14.00 obiad

 

Mgr Tadeusz Wejchert
Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź
Sekretariat pokój A 421
tel.: (42) 635 53 63, 502-071-331
e-mail: kei@uni.lodz.pl


Dr Jacek Gad

Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
e-mail: jacek.gad@gmail.com

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź