Czwartek, 29 września 2022, tydzień nieparzysty (39)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

KONFERENCJA 2014 NADZÓR KORPORACYJNY W DOBIE PRZEMIAN MODELU SPRAWOZDAWCZEGO

Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Instytucjonalnej i Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pt. NADZÓR KORPORACYJNY W DOBIE PRZEMIAN MODELU SPRAWOZDAWCZEGO

odbyła się w Łodzi w dniach 5 – 6 maja 2014 r.

w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18.

Była to dziewiąta edycja konferencji z cyklu „Nadzór korporacyjny”, organizowanych przez naszą Katedrę i po raz pierwszy we współpracy z Katedrą Rachunkowości UŁ. Stanowi ona forum wymiany poglądów osób zainteresowanych tą problematyką. Stała się również płaszczyzną integracji środowiska akademickiego oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej z kraju i zagranicy.

Kolejne edycje konferencji koncentrowały się przede wszystkim na analizie aktualnych procesów gospodarczych w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach. Wątkiem wiodącym dziewiątej edycji konferencji była problematyka roli sprawozdawczości jako kluczowego elementu determinującego efektywność wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów nadzoru korporacyjnego.

 

Rezultatem dotychczasowych konferencji jest dziesięć publikacji książkowych, stanowiących istotne źródło wiedzy na temat nadzoru korporacyjnego na polskim rynku wydawniczym:

 • Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego,
 • Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych,
 • Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego
 • Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym
 • Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
 • Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego
 • Nadzór korporacyjny a stabilność systemu finansowego
 • Corporate Governance in the Banking Sector
 • Ład korporacyjny. Władanie i kontrola w złożonym świecie

Studia Prawno-Ekonomiczne, tom XCI/2 2014

A. Adamska, C. Mesjasz, P. Urbanek, Ład korporacyjny. Władanie i kontrola w złożonym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień pierwszy – poniedziałek 6 maja 2014

8:00 – 9:45   recepcja

9.45 - 10:00 rozpoczęcie konferencji

10:00 - 11:45   I SESJA  -  NADZÓR KORPORACYJNY A RACHUNKOWOŚĆ

Przewodnicząca: prof. Magdalena Jerzemowska

 1. Prof. Jan JeżakSPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁEK - OCZEKIWANIA INWESTORÓW
 2. Prof. Ewa WalińskaNADZÓR KORPORACYJNY A RZETELNOŚĆ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 3. Dr Jacek Gad RACHUNKOWOŚĆ A NADZÓR KORPORACYJNY JAKO OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE
 4. Dr Artur Sajnóg ANALIZA KOMPARATYWNA WARTOŚCI DOCHODU CAŁKOWITEGO I ZYSKU NETTO W PERSPEKTYWIE CORPORATE GOVERNANCE
 5. Dr inż. Kazimierz Barwacz, prof. Leszek Kozioł INSTRUMENTY RACHUNKOWOŚCI WSPOMAGAJĄCE MECHANIZMY NADZORCZE W SPECJALNYCH SPÓŁKACH KOMUNALNYCH
 6. Dr Katarzyna Klimczak STANDARD XBRL JAKO KONCEPCJA WSPOMAGAJĄCA RAPORTOWANIE FINANSOWE

11:45 - 12:15   przerwa na kawę

12:15 - 14:00  II SESJA  -TEORETYCZNE ASPEKTY NADZORU KORPORACYJNEGO

Przewodnicząca: prof. Monika Marcinkowska

 1. Prof. Tadeusz Dudycz RAPORTOWANIE PARAMETRÓW EMISJI WARUNKIEM WZROSTU RACJONALNOŚCI INWESTORÓW
 2. Prof. Maria Aluchna NADZÓR KORPORACYJNY WOBEC KRYTYKI KONCEPCJI SHAREHOLDER VALUE
 3. Dr Krzysztof Postrach PROBLEMY UKRYTYCH APORTÓW W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

2.    Prof.  Adam Peszko RYNKI FINANSOWE W MECHANIZMIE NADZORU KORPORACYJNEGO

3.    Prof. Czesław Mesjasz SYSTEMY ZŁOŻONE W TEORII I PRAKTYCE NADZORU KORPORACYJNEGO

5.    Dr Agata Adamska KONTROLA NAD SPÓŁKAMI PUBLICZNYMI Z PERSPEKTYWY NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ

14:00 - 15:00 obiad

15:00 – 16.30   III SESJA - NADZÓR KORPORACYJNY Z PERSPEKTYWY POLITYKI WYNAGRODZEŃ
                                                               ORAZ POLITYKI INFORMACYJNEJ

Przewodniczący: prof. Adam Peszko

 1. Prof. Monika Marcinkowska WYNAGRODZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW POLSKICH BANKÓW GIEŁDOWYCH
 2. Prof. Piotr Urbanek, mgr Agata Wieczorek POLITYKA WYNAGRADZANIA KADRY KIEROWNICZEJ. PORÓWNANIE SEKTOROWE
 3. Mgr Emilia Klepczarek SYSTEM WYNAGRADZANIA MENEDŻERÓW JAKO KLUCZOWY CZYNNIK DETERMINUJĄCY POLITYKĘ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM BANKU. STUDIUM PRZYPADKU LEHMAN BROTHERS HOLDING
 4. Mgr Agata Wieczorek TRANSPARENTNOŚĆ POLITYKI WYNAGRADZANIA KADRY KIEROWNICZEJ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ – ANALIZA PRZYPADKU NA PRZYKŁADZIE BANKU UNICREDIT
 5. Dr Agnieszka Ignyś JAKOŚĆ POLITYKI INFORMACYJNEJ POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ
 6. Dr inż. Dominika Fijałkowska, dr Michał Muszyński, dr Marek PaukaJAKOŚĆ RAPORTÓW FINANSOWYCH A ZMIANA RYNKU NOTOWAŃ Z NEWCONNECT NA REGULOWANY

16:30 - 17:00   przerwa na kawę

17:00 – 18:30 IV SESJA - ROLA INWESTORÓWINSTYTUCJONALNYCH W PROCESIE NADZORU KORPORACYJNEGO

Przewodniczący: prof. Tadeusz Dudycz

 1. Prof. Adam Samborski NADZÓR KORPORACYJNY W FUNDUSZACH EMERYTALNYCH. PRZYKŁAD DOBROWOLNYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
 2. Dr hab. Izabela Koładkiewicz DOBRE PRAKTYKI ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ ICH TRANSFER DO TWARDEGO PRAWA. PERSPEKTYWA INTERESARIUSZY POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
 3. Dr Agnieszka Słomka-Gołebiowska,mgr Kinga Krystiańczuk FUNDUSZE EMERYTALNE A ŁAD KORPORACYJNY: ANALIZA PRZYPADKU AVIVA OFE
 4. Dr Rafał Morawczyński MECHANIZMY KSZTAŁTOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANE PRZEZ FUNDUSZE VENTURE CAPITAL W  INWESTYCJACH W POLSCE
 5. Dr Igor PostułaINTERES PUBLICZNY JAKO CEL LUB DETERMINANTA CELÓW SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA
 6. Mgr Dagmara GadŹRÓDŁA KONFLIKTU AGENCYJNEGO W TOWARZYSTWACH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

19.00 Kolacja z oprawą muzyczną

Dzień drugi – wtorek7 maja 2014

9:30 – 11:00   V SESJA -SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ A NADZÓR KORPORACYJNY

Przewodniczący: prof. Stanisław Rudolf

 1. Dr Tomasz Gabrusewicz SPOŁECZNE ASPEKTY NADZORU KORPORACYJNEGO
 2. Dr Anna Siemionek, mgr Małgorzata Siemionek STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE  NADZÓR KORPORACYJNY
 3. Mgr Marta Mazurowska IDEA SPRAWOZDAWCZOŚCI NARRACYJNEJ
 4. Mgr Anna Krzysztofek SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO MECHANIZM NADZORU KORPORACYJNEGO
 5. Mgr Małgorzata Stępień KOBIETY W ORGANACH STATUTOWYCH SPÓŁEK

11:00 – 11:30   przerwa na kawę

11:30 – 13:00    V SESJA  - MECHANIZMY NADZORU KORPORACYJNEGO

Przewodniczący: prof. Czesław Mesjasz

1.    Prof. Stanisław Rudolf MIEJSCE I ROLA INTERESARIUSZY PRACOWNICZYCH W CORPORATE GOVERNANCE

 1. Dr Anna Golec, dr Bartłomiej Gabriel STANDARDY ŁADU KORPORACYJNEGO JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY WYBÓR MIEJSCA ZAGRANICZNEGO DEBIUTU GIEŁDOWEGO NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK UKRAIŃSKICH
 2. Dr Waldemar Walczak METODY DOBORU CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA A KODEKSY DOBRYCH PRAKTYK
 3. Dr Jan Dworniak, prof. Michał Pietrzak SPÓŁDZIELCZOŚĆ MLECZARSKA – SPECYFIKA EKONOMICZNA I ROLA REWIZJI FINANSOWEJ W NADZORZE KORPORACYJNYM
 4. Mgr Łukasz Żabski ISTOTA I CELE NADZORU KORPORACYJNEGO W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH

13:00 – 13:30  zakończenie konferencji

13:30 – 14:30  obiad

 

 

 

 

 

 

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź