Niedziela, 27 listopada 2022, tydzień nieparzysty (47)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

KONFERENCJA 2012 NADZÓR KORPORACYJNY A STABILNOŚĆ SEKTORA FINANSOWEGO

Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Łódzkiego, pt.

NADZÓR KORPORACYJNY A STABILNOŚĆ SEKTORA FINANSOWEGO

odbyła się w Łodzi w dniach 23 - 24 kwietnia 2012 r.

w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rogowskiej 26.

Była to już ósma edycja konferencji z cyklu „Nadzór korporacyjny”, organizowanych przez naszą Katedrę. Stanowi ona forum wymiany poglądów osób zainteresowanych tą problematyką. Stała się również płaszczyzną integracji środowiska akademickiego oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej z kraju i zagranicy.

Kolejne edycje konferencji koncentrowały się przede wszystkim na analizie aktualnych procesów gospodarczych w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach. Celem ósmej edycji konferencji była wymiana poglądów w kwestii odpowiedzialności nieskutecznych mechanizmów nadzoru korporacyjnego za wybuch i przebieg ostatniego kryzysu gospodarczego. Szczególna uwaga została poświęcona zjawiskom zachodzącym w sektorze usług finansowych. Tego rodzaju wątki dyskusyjne były wiodącymi motywami bieżącej edycji konferencji.

Rezultatem dotychczasowych konferencji jest dziewięć publikacji książkowych, stanowiących istotne źródło wiedzy na temat nadzoru korporacyjnego na polskim rynku wydawniczym:

 • Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego,
 • Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych,
 • Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego
 • Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym
 • Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
 • Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego
 • Nadzór korporacyjny a stabilność systemu finansowego
 • Corporate Governance in the Banking Sector


P. Urbanek (red.),  Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

P. Urbanek (ed.), Corporate Governance in the Banking Sector, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

 

Dzień pierwszy – poniedziałek  23.04.2012

 

8:00 - 10:00   recepcja

 

10:00 - 10:15   rozpoczęcie konferencji

 

10:15 - 12:00   I sesja -  NADZÓR KORPORACYJNY W SEKTORZE FINANSOWYM

Przewodniczący: prof. Stanisław Rudolf

 1. Wojciech Rogowski, Czesław Mesjasz DEFINICJE STABILNOŚCI FINANSOWEJ 
 2. Jan Krzysztof Solarz INSTYTUCJONALNE ASPEKTY STABILNOŚCI FINANSOWEJ
 3. Monika Marcinkowska NOWY ŁAD W BANKOWOŚCI
 4. Magdalena Jerzemowska MAIN BANK JAKO MECHANIZM JAPOŃSKIEGO NADZORU KORPORACYJNEGO
 5. Agnieszka Słomka-Gołębiowska BANKI W POLSCE W OBLICZU NOWYCH REGULACJI DOTYCZĄCYCH WYNAGRODZEŃ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
 6. Adam Peszko STRATEGIE KORPORACJI PRZEMYSŁOWYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH

 

12:00 - 12:30   przerwa na kawę

 

12:30 - 14:15   II sesja -NADZÓR KORPORACYJNY W SEKTORZE FINANSOWYM (cd.)TEORETYCZNE ASPEKTY NADZORU KORPORACYJNEGO

Przewodnicząca: prof. Monika Marcinkowska

 1. Krzysztof Postrach STRUKTURA WŁASNOŚCI POLSKICH BANKÓW W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI SYSTEMU BANKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
 2. Krzysztof Misiołek Nadzór korporacyjny w bankach - wybrane zagadnienia
 3. Piotr Masiukiewicz PROBLEMY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDÓW KOMISARYCZNYCH W BANKACH
 4. Stanisław Rudolf ANALIZA INSTYTUCJONALNA NADZORU KORPORACYJNEGO
 5. Czesław Mesjasz TEORETYCZNE PODSTAWY WŁADANIA KORPORACYJNEGO: WPROWADZENIE
 6. Jan Jeżak POLSKI MODEL ŁADU KORPORACYJNEGO NA TLE DOŚWIADCZEŃ ŚWIATOWYCH

 

 

14:15 - 15:15   obiad

 

15:15 – 16.45   III sesja - RADA NADZORCZA JAKO INSTYTUCJA NADZORU KORPORACYJNEGO

Przewodniczący: prof. Jan Jeżak

 1. Ewa Walińska, Jacek Gad RADA NADZORCZA JAKO UŻYTKOWNIK SYSTEMU INFORMACYJNEGO RACHUNKOWOŚCI W PUBLICZNYCH SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH - DOŚWIADCZENIA POLSKIEJ PRAKTYKI
 2. Izabela Koładkiewicz NIEZALEŻNY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ W POLSCE. PODSUMOWANIE PIERWSZEJ DEKADY DOŚWIADCZEŃ
 3. Leszek Bohdanowicz RADA NADZORCZA JAKO MECHANIZM REDUKCJI KOSZTÓW AGENCJI: WYNIKI BADAŃ POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH
 4. Maria Aluchna ŁAD KORPORACYJNY W KONTEKŚCIE ZMIAN NA RYNKU KAPITAŁOWYM
 5. Bogdan NogalskiSebastian Klisz NADZÓR WŁAŚCICIELSKI W ZARZĄDZANIU PAŃSTWOWYMI ZASOBAMI LEŚNYMI

 

16:45 - 17:00   przerwa na kawę

 

17:00 – 18:30   IV sesja - RADA NADZORCZA JAKO INSTYTUCJA NADZORU KORPORACYJNEGO (cd.)

Przewodniczący: prof. Jan Krzysztof Solarz

 

 1. Małgorzata Michalik DETERMINANTY EFEKTYWNOŚCI NACZELNYCH ORGANÓW KIEROWNICTWA PRZEDSIĘBIORSTW W UJĘCIU KONCEPCJI DYNAMIKI GRUPOWEJ 
 2. Kazimierz Barwacz RADA NADZORCZA W SYSTEMIE INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
 3. Artur Piaszczyk KOMITETY AUDYTU JAKO NOWA FORMA NADZORU KORPORACYJNEGO
 4. Adam Samborski NADZÓR KORPORACYJNY A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 

19.00 Uroczysta kolacja

 

Dzień drugi – wtorek 24.04.2012

 

9:00 – 10:45    V sesja –ROLA RYNKU KAPITAŁOWEGO W NADZORZE KORPORACYJNYM

Przewodniczący: prof. Adam Peszko

 1. Monika Fiedorczuk RYNEK KAPITAŁOWY JAKO MECHANIZM NADZORU KORPORACYJNEGO W ROSJI
 2. Maciej Stradomski, Dariusz Zawadka DETERMINANTY UPUBLICZNIENIA PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW OBROTU. ANALIZA DEBIUTÓW
 3. Joanna Dyczkowska PRZESTRZEGANIE ZASAD NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAKRESIE RELACJI INWESTORSKICH PRZEZ EMITENTÓW GIEŁDOWYCH
 4. Dominika Fijałkowska,Michał Muszyński,Marek Pauka ŁAD KORPORACYJNY A ZMIANA RYNKU NOTOWAŃ Z ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA REGULOWANY
 5. Piotr Urbanek ZMIANY W AKCJONARIACIE W POLSKICH SPÓŁKACH PUBLICZNYCH W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZGO
 6. Anna Golec REFORMY AGENCJI RATINGOWYCH - OCENA GŁÓWNYCH KIERUNKÓW ZMIAN

 

 

10:45 – 11:15   przerwa na kawę

 

11:15 – 13:00    V sesja – NADZÓR  KORPORACYJNY – ANALIZA PRZYPADKÓW

Przewodniczący: prof. Czesław Mesjasz

 1. Krzysztof Misiołek ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI (COMPLIANCE) W SYSTEMIE NADZORU KORPORACYJNEGO
 2. Agata Adamska SKUTECZNOŚĆ MECHANIZMÓW NADZORU KORPORACYJNEGO W POLSKIEJ PRAKTYCE – EXTREME CASE
 3. Agnieszka Ignyś-Lipowiecka KORPORACYJNE PRAWA AKCJONARIUSZY I ICH RESPEKTOWANIE W POLSKICH SPÓŁKACH PUBLICZNYCH
 4. Marta Woźniak-Hoffmann NADZÓR KORPORACYJNY W SPÓŁKACH GAZOWo – paliwowych W POLSCE I NA ŚWIECIE Na tle różnych rozwiązań modelowych
 5. Marcin Borkowski OCENA FUNKCJONOWANIA NADZORU KORPORACYJNEGO Z ZASTOSOWANIEM MAPOWANIA ZMIAN WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM JST 
 6. Magdalena Anna Weresa USTAWOWE REGULOWANIE WARUNKÓW I WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ W SPÓŁKACH AKCYJNYCH W POLSCE

 

13:00 – 13:15    zakończenie konferencji

13:30 – 14:30    obiad

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź