Niedziela, 3 lipca 2022, tydzień parzysty (26)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

CEL KONFERENCJI

Cel konferencji

Celem konferencji jest wymiana poglądów osób zainteresowanych problematyką nadzoru korporacyjnego reprezentujących takie dyscypliny jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, rachunkowość, prawo, socjologia, psychologia. Jest to już 10 edycja konferencji organizowanej przez Katedrę Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi. Nasz konferencja od lat stanowi płaszczyznę integracji środowiska akademickiego oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. W tym roku wiodącym wątkiem w dyskusjach prowadzonych w czasie obrad będzie rola jaką w procesach nadzoru korporacyjnego powinni pełnić inwestorzy instytucjonalni. Tematyka obrad jest otwarta na inne problemy związane z funkcjonowaniem mechanizmów nadzoru korporacyjnego w Polsce i innych krajach. 

Zakres tematyczny konferencji:

 1. Rola inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym
 2. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI)
 3. Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji z interesariuszami
 4. Rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym
 5. Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 6. Rynki kapitałowe w nadzorze korporacyjnym
 7. Kodeksy dobrych praktyk
 8. Relacje inwestorskie
 9. Wpływ regulacji na nadzór korporacyjny
 10. Nadzór korporacyjny a struktura własności i kontroli
 11. Systemy motywowania kadry kierowniczej
 12. CSR a nadzór korporacyjny
 13. Upadłości i bankructwa w kontekście nadzoru korporacyjnego
 14. Ocena jakości nadzoru korporacyjnego (agencje ratingowe, indeksy)


Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź